Hasičský nadační fond Florián
Společnost Dukom s.r.o. daruje každoročně našemu fondu finanční částku.
Podporujte nás svými nákupy na Alza.cz
krátky popis banneru
Stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Divišov
Stránky Městyse Divišov
Podporujte nás svými nákupy na internetu přes GIVT.cz

Uplatněte si daňový odpočet ze svého daru

Daňové zvýhodnění dárců
Fyzické i právnické osoby mohou v případě poskytnutí daru ve prospěch Hasičského nadačního fondu Florián uplatnit daňové zvýhodnění. To je u ekonomických subjektů rozdílné v návaznosti na právní formě podnikatelské činnosti.
 
Daňové zvýhodnění fyzické osoby podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů v případě, že jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, nebo činí alespoň 1000 korun. V celkovém úhrnu může dárce – fyzická osoba odečíst nejvýše 10% ze základu daně.
Aby tak bylo možné dar daňově uplatnit, musí se jednat o součet darů převyšující částku 1000 korun nebo částku vyšší než jsou 2% základu daně poplatníka.
 
Daňové zvýhodnění právnické osoby podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu
 
Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud tato dosáhne částky minimálně 2000 korun. Z již sníženého základu daně lze u právnické osoby v celkovém úhrnu za zdaňovací období odečíst nejvýše 5%.
 
UPOZORNĚNÍ: Daňový odpočet nemohou uplatnit ti poplatníci daně, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání.
 
Potvrzení pro daňové účely dárců
Pro získání potvrzení pro daňové účely k Vámi poskytnutým darům ve prospěch Hasičského nadačního fondu Florián nás kontaktujte na adrese info (zavinac) hnfflorian (tecka) cz. Potvrzení rozesíláme dárcům vždy v prvních dvou měsících kalendářního roku.
 
Hasičský nadační fond Florián je osvobozen od daně z Vašeho daru. Veškeré získané prostředky z Vašich darů tak můžeme použít v nesnížené výši pro činnost fondu.